Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN :
  • De garantietermijn op seniorsticks bedraagt 2 maanden.
  • Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden uw klachten niet in behandeling genomen.
  • Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout. alleen de leverancier van de stick kan dit bepalen.
  • Op jeugdsticks en indoorsticks wordt geen garantie gegeven.
DE GARANTIE VERVALT INDIEN :
  • De stick niet is onderhouden.
  • Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage (breuk tegen de slagrichting in wordt als verkeerd gebruik aangemerkt).
  • De haak afgesleten is door gebruik op kunstgras (dit is nl. natuurlijke slijtage).
  • Slijtage of breuk is ontstaan na uitvoering van de argentijnse fore- en/of backhandslag , tenzij uitdrukkelijk anders op de stick vermeld is.